ว.วชิรเมธี

ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่า

120

ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่า

“อย่ายกให้ชีวิตนี้เป็นเรื่องของเก่า ชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นกับเรื่องของกรรมเก่าทั้งหมด เพราะถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะยอมจำนนไม่คิดแก้ไขอะไร”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี

พรอันประเสริฐ

78899555500

พรอันประเสริฐ

“พรอันประเสริฐคือพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วก็หลานตาย ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่ แล้วพ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหน แต่ถ้าตายตามลำดับตามธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ทุกข์”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี