คำพระ

ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่า

120

ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่า

“อย่ายกให้ชีวิตนี้เป็นเรื่องของเก่า ชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นกับเรื่องของกรรมเก่าทั้งหมด เพราะถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะยอมจำนนไม่คิดแก้ไขอะไร”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี