พรอันประเสริฐ

78899555500

พรอันประเสริฐ

“พรอันประเสริฐคือพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วก็หลานตาย ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่ แล้วพ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหน แต่ถ้าตายตามลำดับตามธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ทุกข์”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี